Ogden-2014-Hyundai-Sonata-Hybrid-near-Logan

                                   
           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2014 Hyundai     Sonata Hybrid Ogden, UT near Logan & Layton                                                                                                                                                                                                                 

           
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Westland 2014 Hyundai Sonata Hybrid main.jpg                                                                                                                                                                                                                                                     
           

           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
           

                                                                                                                                                                                                                         Sales of the 2014 Hyundai Sonata Hybrid from Westland Hyundai in Ogden, serving Logan to Layton,                                                                                                                                                                                            Utah.*

            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Overview of the 2014 Hyundai                                                                                                                                                                                           Sonata Hybrid                    available with Ogden Sales to Logan and Layton, Utah, from Westland Hyundai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
           
           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Hyundai took its popular Sonata and made it greener. The 2014                                                   Hyundai Sonata Hybrid possesses all the very best expected in a                                                           fuel-sipping hybrid family sedan. The 2014 Hyundai Sonata Hybrid                                                                  boasts a roomy, comfy interior with intuitively laid out                                                   controls and more than a few high-tech features while the                                                          exterior is very easy on the eyes. Of course, it's the power                                                    under the hood that grabs most folks, a full 199 horsepower in                                                  the gasoline/electric engine and lithium-polymer battery pack                                                   combo. The 2014 Hyundai Sonata Hybrid is the one for you.
           
           
           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2014 Hyundai Sonata Hybrid l Sales in Ogden near Logan, UT
           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Westland 2014 Hyundai Sonata Hybrid interior.jpg                                                                                                                                                                                                                           
           
The 2014 Hyundai Sonata Hybrid has a number of ways                                                  to keep you calm, cool and connected as you journey along the                                          highways and byways in the land. Finding a restaurant, the nearest                                                 gas station or just keeping track of vehicle maintenance is a breeze                                                  with the 2014 Hyundai Sonata Hybrid's Blue Link. The 2014 Hyundai                                          Sonata Hybrid's available leather-wrapped steering wheel helps keep                                    your hands on the wheel but is only a short reach from the 4.3-inch                                              touchscreen color audio system, complete with rearview camera. For                                           those long road trips, you'll enjoy all eight ways to be comfortable                                                  with the 2014 Hyundai Sonata Hybrid's available ventilated                                          power-adjustable driver's seat with power lumbar support.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Serving Ogden, Logan & Layton Area Car Shoppers l Westland Hyundai
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Westland 2014 Hyundai Sonata Hybrid exterior.jpg                                                                                                                                                                                                                        
           
The 2014 Hyundai Sonata Hybrid is quite the looker                                         with its exterior attracting more than a few envious glances.                                        Standard exterior equipment in base level models of the 2014 Hyundai                                             Sonata Hybrid includes 16-inch alloy wheels, automatic headlights,                                          LED running lights, foglights, heated mirrors, and keyless entry and                                         ignition. Limited trim level models of the 2014 Hyundai Sonata                                     Hybrid add 17-inch wheels, auto-dimming rearview mirror and an                                                  optional panoramic sunroof.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Mechanical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Utah Hyundai Dealer l 2014                                                                                                                                                            Sonata Hybrid Lease Offers
           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Westland 2014 Hyundai Sonata Hybrid mechanical.jpg                                                                                                                                                                                                                            
           
When taking a look under the hood of any 2014 Hyundai Sonata Hybrid, you will find a gasoline engine and an electric motor. This combo packs in a 2.4 liter four cylinder engine that is driven by a lithium-polymer battery pack. What does this mean? Well, you can enjoy power and fuel efficiency all in one fel swoop with the Sonata Hybrid producing 199 horsepower. Driving power through the front wheels via a smooth shifting six speed automatic transmission also means you're in for a luxurious ride. Riding in style and comfort is important, and so is saving money at the pump. The 2014 Sonata Hybrid is green enough to achieve 36 miles per gallon on average, so you don't have to dump all your greens into the gas pump. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Powertrain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ogden Dealership l Hyundai Sonata Hybrid Specials to Layton & Logan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Westland 2014 Hyundai Sonata Hybrid powertrain.jpg                                                                                                                                                                                                                            
           
It's the 2014 Hyundai Sonata Hybrid's power,                                      handling and acceleration that really catches the attention of auto                                                industry writers. All agree the 2014 Hyundai Sonata Hybrid's                                                standard smooth-shifting automatic transmission does a far better                                          job than competitors' transmissions keeping noise and vibration to a                                      minimum. This is true even in driving situations that require the                                            2014 Hyundai Sonata Hybrid heavily accelerate such as in long,                                            uphill climbs or in sudden highway maneuvers. Transitions between                                       gas and electric and back again are so seamless as to be barely                                   noticed.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Safety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Request a Quote & Specials on the 2014 Hyundai                                                                                                                                                          Sonata Hybrid l Westland Hyundai
           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Westland 2014 Hyundai Sonata Hybrid safety.jpg                                                                                                                                                                                                                                
           
Safety and connectivity are happily mated in the 2014 Hyundai Sonata Hybrid. Standard in the 2014 Hyundai Sonata Hybrid is Blue Link, Hyundai's emergency telematics system. This system offers ways to find and summon roadside assistance, crash response, remote door lock control and even ways for parents to monitor teen drivers. Don't worry, though, these are just a few of the incredible safety features the Sonata has to offer. If you are still curious, the list of features grows, including active front head restraints, traction control, stability control, front side and full length side curtain airbags, and antilock disc brakes, making sure you never have to worry about safety anymore.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DISCLAIMERS                                                                                                                                                                                                                                                             
            *The above information is regarding the base model 2014 Hyundai Sonata                                                                                                                                                                                               Hybrid. Standard specs and features may change from year to year. Contact                                                                                                                                                                                        Westland Hyundai with any questions regarding the new or used                                                                                                                                                                                     Hyundai Sonata Hybrid you're inquiring about.